Isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH

Autor članka: 
Biljana Stanković, mag. oec., ovl. porezni savjetnik

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

05/2024