Ispravak pogreški i knjiženja po rješenju poreznog nadzora

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, Neven Baica, mag. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

09/2022