Naknadno mjerenje nekretnina po fer vrijednosti

Autor članka: 
mr. sc. Silvija Pretnar Abičić

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

06/2022