Obračun članarine turističkim zajednicama, članarine HGK te spomeničke rente za 2021.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić, Igor Milinović

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

01/2022