Obračun članarine turističkim zajednicama, članarine HGK te spomeničke rente za 2022.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, mag. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

12/2022