Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

11/2008