Obračun PDV-a na usluge primljene iz drugih država EU

Autor članka: 
Biljana Stanković, mag. oec., ovl. porezni savjetnik

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

08/2023