Obračun plaće u 2017. i popunjavanje obrasca JOPPD za nesamostalni rad

Autor članka: 
Valentina Bocak

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

01/2017