Obveze doprinosa na ostale primitke od nesamostalnog rada koji se isplaćuju uz plaću

Autor članka: 
Milivoj Friganović

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

06/2015