OPZ-STAT-1: Statistička izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima (za 2022.)

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

12/2022