PDV kod naknadne promjene osnovice u slučaju popusta, opoziva ili nemogućnosti naplate

Autor članka: 
Biljana Stanković, mag. oec., ovl. porezni savjetnik

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

03/2024