Pomorci - obvezno osiguranje, njihove obveze po osnovi doprinosa i poreza na dohodak

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

03/2008