Prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja na temelju uplaćenih doprinosa po primicima od druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!