Pravo na naknadu za vrijeme bolovanja radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti obrtnika (i dr. samostalnih zanimanja)

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

05/2023