Predaja Obrasca PD-DOP – Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti (za 2023.)

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

01/2024