Prijeboj tražbina od HZZO-a i HZZOZZR-a po osnovi naknada plaće s obvezom po osnovi doprinosa (kratki prikaz ove novine)

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

01/2010