Prikaz novog Zakona o platnom prometu (I. dio)

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

03/2011