Provođenje godišnjeg popisa (inventure) kod poduzetnika

Autor članka: 
Ljiljana Benčić Markulin, dipl. oec., Vladimir Cindori, dipl. oec., Igor Milinović, mag. oec., Jadranka Sukno, dipl. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

11/2022