Revalorizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine – primjena HSFI-a

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, Neven Baica, mag. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

12/2022