Revalorizacija, revalorizacijska rezerva i odgođena porezna obveza – primjena HSFI-a

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

05/2009