Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31. 12. 2023.

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, Neven Baica, mag. oec., Igor Milinović, mag. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

01/2024