Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2008.

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

02/2009