Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2018.

Autor članka: 
Zdravko Baica, Neven Baica

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

02/2019