U kojim slučajevima se naknada plaće za bolovanje isplaćuje na teret sredstava poslodavca

Autor članka: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

04/2012