Utjecaj uvođenja eura na knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, financijske izvještaje i porezne prijave

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, mag. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

11/2022