Utvrđivanje stalne poslovne jedinice prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, s izmjenama koje nalaže MLI (Multilateralni instrument / Mnogostrana konvencija)

Autor članka: 
Božica Bukovski Supanc, dipl. oec., Ivana Damjanović, mag. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

03/2022