Ostala dokumentacija vezana uz radni odnos

Program zbrinjavanja viška radnika

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Obavijest o najavi štrajka

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Potvrda o preuzimanju radne knjižice

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Tužba radnika protiv poslodavca radi naknade štete koju je pretrpio na radu

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Potvrda o neisplaćenoj otpremnini

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Evidencija podataka o radnicima

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Posebne evidencije podataka o radnicima i ostalim osobama

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Evidencija o radnom vremenu više radnika

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Evidencija o radnom vremenu pojedinog radnik

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Sporazum o ustupanju radnika

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Ugovor o stručnom osposobljavanju uz rad

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Odluka o privremenom udaljenju radnika s posla

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Poziv radniku na davanje obrane

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Potvrda poslodavca o neisplaćenoj plaći

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
12/2011