Prestanak ugovora o radu (pravilnici, odluke)

Poslovno uvjetovani otkaz kod poslodavca s najmanje 20 radnika (s otpremninom)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Odluka o prestanku ugovora o radu (zbog navršenja 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Osobno uvjetovani otkaz kod malog poslodavca (bez otpremnine)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Odluka o prestanku ugovora o radu zbog opće nesposobnosti za rad

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Osobno uvjetovani otkaz kod poslodavca s najmanje 20 radnika (s otpremninom)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Odluka o prestanku ugovora o radu uslijed smrti radnika

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Otkaz zbog nepovoljne ocjene probnog rada kod malog poslodavca.

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Otkaz zbog obustave djelatnosti u stečaju (čl. 155.b Stečajnog zakona)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Odluka o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovora (iz gospodarskih razloga)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Otkaz zbog obustave djelatnosti u stečaju (čl. 155.b Stečajnog zakona)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Odluka o otkazu s ponudom izmijenjenog ugovora (redoviti osobno uvjetovani)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Otkaz zbog otvaranja stečaja (čl. 120. Stečajnog zakona)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec O
mj/god: 
01/2011

Odluka o otkazu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika (mali poslodavac)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Odluka o otkazu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika (poslodavac s najmanje 20 radnika)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Upozorenje na obveze iz radnog odnosa

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Redoviti otkaz ugovora o radu (kojeg daje radnik)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Odluka o izvanrednom otkazu (mali poslodavac)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Obavijest radničkom vijeću o namjeravanoj odluci o otkazu

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Očitovanje radničkog vijeća na obavijest o namjeravanoj odluci o otkazu

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Odluka o prestanku ugovora o radu na određeno vrijeme

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Stranice