Radno vrijeme (pravilnici, odluke)

Odluka o prekovremenom radu radnika

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Obavijest inspekciji rada o prekovremenom radu

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Obavijest radnika o suglasnosti za prekovremeni rad

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Odluka o rasporedu radnog vremena

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Zahtjev za suglasnost za preraspodjelu radnog vremena

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Odluka o preraspodjeli radnog vremena (preraspodjela radnog vremena predviđena je kolektivnim ugovorom)

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Plan preraspodjele radnog vremena

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011