Ispostavljanje računa

Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod fiducijarnog vlasništva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Izdavanje računa kod automata za zabavu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Pravo na odbitak pretporeza

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Ispostavljanje računa kod plaćanja trajnim nalogom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Izdavanje računa kod prodaje proizvoda na otvorenom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Sadržaj gotovinskih računa kod javnih bilježnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2003
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod jamstva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Ispostavljanje računa u maloprodaji tiskovina

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Izdavanje računa u vlakovima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Izdavanje računa kod auto-taksi prijevoznika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Gotovinski računi u EUR-ima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja putem automata

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Ispostavljanje gotovinskog računa obvezniku PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja od strane fiducijarnog vjerovnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009