Odbitak pretporeza

Odbitak pretporeza kod financijskog lizinga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2002

Odbitak pretporeza pri kompenzaciji stana

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003

PDV na inozemne fiktivne usluge

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2003

Pravo na odbitak pretporeza ako izdavatelj računa nije obveznik PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2004

Obrt - odbitak PDV-a kod uvoza

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2004

Odbitak pretporeza kod pripremnih radnji

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

Korištenje pretporeza kod igara na sreću

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008