Porez na dobit - Porezna osnovica

Amortizacija, softver, kamate kod povezanih društava

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Otpis potraživanja od građana

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

Zajam koje daje inozemno povezano društvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2006

Otpis potraživanja od kupaca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006

Otpis potraživanja od kupaca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006

Dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica prema MSFI - 2

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006

Usklađenje vrijednosti financijske imovine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006

Rashodi za PDV, porez na dobit i zatezne kamate po nadzoru

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006

Kamate na zajmove dioničara ili članova društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006

Prijenos poreznog gubitka

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006

Ručak i napitci za sudionike seminara

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2006

Prihodi od poticaja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2006

Ulaganje u ostali kapital

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2007

Unos djelatnosti (imovine) obrta obveznika poreza na dobit u društvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2007

Revalorizacijska pričuva pri podjeli društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2007

Povećanje neupisanog kapitala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007

Amortizacija kod iznajmljivanja dijela prostora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2007

Troškovi reprezentacije i promidžbe

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2007

Kazne za prometne prekršaje radnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008

Revalorizacijske pričuve pri odvajanju dijela društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008

Stranice