Porez na dobit - Porezna osnovica

Slika vrsta dokumenta: 

Amortizacija, softver, kamate kod povezanih društava

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis potraživanja od građana

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Zajam koje daje inozemno povezano društvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis potraživanja od kupaca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis potraživanja od kupaca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica prema MSFI - 2

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Usklađenje vrijednosti financijske imovine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Rashodi za PDV, porez na dobit i zatezne kamate po nadzoru

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Kamate na zajmove dioničara ili članova društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Prijenos poreznog gubitka

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Ručak i napitci za sudionike seminara

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Prihodi od poticaja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Ulaganje u ostali kapital

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Unos djelatnosti (imovine) obrta obveznika poreza na dobit u društvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacijska pričuva pri podjeli društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Povećanje neupisanog kapitala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Amortizacija kod iznajmljivanja dijela prostora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi reprezentacije i promidžbe

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Kazne za prometne prekršaje radnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacijske pričuve pri odvajanju dijela društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008

Stranice