Porez po odbitku

Refundiranje troškova revizorskih usluga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005

Oporezivanje kamata porezom na dobit po odbitku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006

Porezni tretman naknada u svezi sa softverom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006

Porez na dobit po odbitku za softver

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008

Porez po odbitku za kamate prenesene u kapitalnu pričuvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2008