Porez po odbitku

Slika vrsta dokumenta: 

Refundiranje troškova revizorskih usluga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje kamata porezom na dobit po odbitku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Porezni tretman naknada u svezi sa softverom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Porez na dobit po odbitku za softver

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Porez po odbitku za kamate prenesene u kapitalnu pričuvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2008