Porezna stopa

Edukativni CD

Autor: 
MInistarstvo financija
mj/god: 
02/2003

Okviri za naočale

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003

PDV na ljetopis škole

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003

Oporezivanje turističkih vodiča

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003

Usluga popravka ortopedskog pomagala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2003

Zamjena vozila u garantnom roku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2003

PDV na PVC rukavice za jednokratnu uporabu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2003

PDV na informativni materijal

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2004

Oporezivanje hostije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004

Plan grada

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004

PDV kod znanstvenih časopisa

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004

PDV na multimedijalne edukativne tečajeve koji se nalaze na CD-Rom-u

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2004

PDV kod turističkih usluga - charter

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006

Crtani film na DVD-u i dječja slikovnica

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2009

Okviri za naočale

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009

E-learning

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2009

Obračunavanje PDV-a na spomenare

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2009

Primjena stope PDV-a od 23% na privremene situacije u graditeljstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2009

PDV kod bojanke, slikovnice i CD-ROM

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2012