Temeljne odredbe

Nagrade mentorima - nastavnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005

Primitak ostvaren iz inozemstva po osnovi realizacije prava iz opcije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005

Dodjela vlastitih dionica bivšim radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006

Porezni tretman dodjele dionica radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007

Prodaja prava na kupnju dionica drugoj osobi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009

Unos zadržane dobiti (2001.-2004.) u temeljni kapital

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005

Oporezivanje dohotka od kapitala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2009

Odricanje vlasnika od potraživanja za zadržanu dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Dobit ostvarena u inozemstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006

Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak za ne rezidente

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005

Odvojeni život od obitelji

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005

Oporezivanje prodaje udjela od strane fizičke osobe

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005

Otpremnina kod prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005

Natjecatelji i sudionici u tv emisijama

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005

Otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanog otkaza

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005

Uputa o evidencijama pri korištenju prijevoznih sredstava

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005

Stranice