Utvrđivanje i plaćanje predujma poreza

Slika vrsta dokumenta: 

Naplata otpisanog potraživanja nakon likvidacije obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005