Telefonske konzultacije dana 24. i 31.12.2021.

U dane 24.12.2020. (četvrtak) i 31.12.2020. (četvrtak) konzultanti su dostupni u vremenu od 8:30 do 12:00 sati.