Novosti

Primjer izgleda računa R-1

S obzirom na učestala pitanja kako mora izgledati račun R-1 za obveznike fiskalizacije, u novom broju „Računovodstvo i porezi u praksi“ dali smo primjer izgleda takvog računa.

Primjer internog akta o poslovnim prostorima za potrebe fiskalizacije

Donošenje Internog akta o poslovnim prostorima obveza je svih obveznika fiskalizacije neovisno o tome da li će naplaćivati u gotovini ili neće. Premda Zakonom nije jasno istaknuto da interni akt treba biti sastavljen već 1. siječnja, postupanje Porezne uprave i informacije sa njihove Internet stranice upućuju na takav zaključak. U nastavku dajemo detaljni pregled Zakonskih odredbi u vezi poslovnih prostora i pravila slijednosti brojeva računa u vezi kojih treba donijeti interni akt, te na kraju dajemo praktičan primjer samog internog akta.

Odluka o blagajničkom maksimumu - razni primjeri

Sukladno čl. 29. st. 1. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12), obveznik fiskalizacije, može zadržati gotov novac u blagajni na kraju radnog dana do visine blagajničkog maksimuma. Visinu blagajničkog maksimuma određuje obveznik fiskalizacije samostalno internim aktom, sukladno potrebama i uvjetima sigurnosti, a najviše do iznosa iz čl. 29. st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometom gotovinom.

U nastavku dajemo nekoliko primjera Odluka o visini blagajničkog maksimuma. 

Stranice