VAŽNO! Trošak cijepljena protiv zaraznih bolesti na teret poslodavca

… je zadnjom dopunom Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 114/2020) propisano da u uvjetima pandemije virusa Covid-19, trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac omogućuje radnicima smatra se rashodom u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca te se NE smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja.

Navedeno vrijedi u razdoblju 20. listopada do 31. prosinca 2020.