Obrt i slobodna zanimanja - općenito i aktualno

Slika vrsta dokumenta: 

Određivanje OIB-a obrtnicima – odgovori na učestala pitanja

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Novosti u primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu

Autor: 
Sandra Kunac, dipl. ing.
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Novine u oporezivanju dohotka od obrta i slobodnih zanimanja od 1. siječnja 2005. godine

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
03/2005