Obrt u sustavu poreza na dobit

Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz s oporezivanja porezom na dobit na oporezivanje porezom na dohodak

Autor: 
Milena Kuprešak, mag. oec.
mj/god: 
12/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

Autor: 
Milena Kuprešak, mag. oec. i Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
11/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz s oporezivanja porezom na dobit na oporezivanje porezom na dohodak

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
12/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz s oporezivanja porezom na dobit na oporezivanje porezom na dohodak

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
12/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz s oporezivanja porezom na dobit na oporezivanje porezom na dohodak

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
12/2004