Obveze za poreze i doprinose obrtnika i slobodnih zanimanja

Utvrđivanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obavljanja obrtničke djelatnosti

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
07/2011

Izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak obrtnika

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
10/2009

Obveza plaćanja te izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja

Autor: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2006