Paušalno oporezivanje

Slika vrsta dokumenta: 

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Autor: 
Ksenija Cipek, dipl. oec. i Iva Uljanić, dipl. oec.
mj/god: 
07/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Paušalno oporezivanje dohotka u 2013

Autor: 
Valentina Bocak , mag. oec.
mj/god: 
12/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Paušalno oporezivanje dohotka u 2012.

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
12/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Paušalno oporezivanje dohotka u 2011.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
12/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti (obrta), domaće radinosti i sporednog zanimanja u 2010.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
12/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti (obrtnika)

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Koji obrtnici (samostalne djelatnosti) mogu prijeći na paušalno oporezivanje u 2008. godini

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2007