Paušalno oporezivanje

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Autor: 
Ksenija Cipek, dipl. oec. i Iva Uljanić, dipl. oec.
mj/god: 
07/2012

Paušalno oporezivanje dohotka u 2013

Autor: 
Valentina Bocak , mag. oec.
mj/god: 
12/2012

Paušalno oporezivanje dohotka u 2012.

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
12/2011

Paušalno oporezivanje dohotka u 2011.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
12/2010

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti (obrtnika)

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
12/2008