Porezi - ostalo

Slika vrsta dokumenta: 

Porez na kuće za odmor za apartmane koji se iznajmljuju

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
10/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Dostavljanje podataka o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na Obrascu PDMO u Poreznu upravu

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Predaja Izvješća o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
12/2009