Amortizacija ili ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

mj/god: 
01/2013