Izdavanje računa, ispravci računa, odobrenja, predujmovi

Predujmovi u sustavu PDV-a

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
10/2013