PDV ARHIVA - Članci za razdoblje 2002 - lipanj 2013

Oslobođenje od plaćanja PDV-a otpremnih i prijevoznih usluga kod izvoza

Autor: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
mj/god: 
05/2003

Izmjene i dopune u Zakonu i Pravilniku o PDV-u

Autor: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
mj/god: 
05/2004

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a - obveza izvješćivanja

Autor: 
Vlatka Lončar, dipl. iur.
mj/god: 
12/2004

Podjela pretporeza

Autor: 
mr. sc. Ljubica Javor
mj/god: 
06/2005

Izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost

Autor: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
mj/god: 
08/2005

PDV kod inozemnih usluga

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
10/2005

Ulazak u sustav PDV-a za 2006. godinu

Autor: 
Vlatka Lončar, dipl. iur.
mj/god: 
12/2005

Putničke agencije u sustavu PDV-a i novog zakona o obveznim odnosima

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur
mj/god: 
02/2006

Dostavljanje PDV obrazaca elektroničkim putem - ePDV -

Autor: 
Gordana Marić, dipl. oec.
mj/god: 
02/2006

Konačni obračun PDV-a za 2005.

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec. Katica Amidžić-Peročević, dipl. oec.
mj/god: 
02/2006

Obračunavanje i plaćanje PDV-a na naknade za ambalažu i ambalažni otpad

Autor: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
mj/god: 
02/2006

Honorarci u sustavu PDV-a

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2006

Oporezivanje turističkih agencijskih usluga pdv-om u 2006. godini

Autor: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
mj/god: 
08/2006

Kratki osvrt na utvrđivanje priznatog manjka prema zakonu o PDV-u

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
08/2006

Povrat pdv-a inozemnim poduzetnicima koji izlažu na sajmovima u Hrvatskoj

Autor: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
mj/god: 
09/2006

PDV u graditeljstvu

Autor: 
Zdravka Barac, dipl. oec.
mj/god: 
11/2006

Konačni obračun PDV-a za 2006. (Sastavljanje obrasca PDV-K)

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2007

Stranice