PDV - pravni okvir, osnovno, izmjene

Što donose zadnje izmjene propisa o PDV-u

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
01/2014

Što donose zadnje izmjene propisa o PDV-u

Autor: 
Neven Baica
mj/god: 
01/2014

Kratki prikaz određenih novina koje donosi novi Zakon o PDV-u

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
06/2013

Novine koje donosi novi Zakon o PDV-u

Autor: 
Ksenija Kramar
mj/god: 
07/2013

PDV nakon ulaska u EU – prijedlog novog Zakona o PDV-u

Autor: 
Ksenija Kramar
mj/god: 
04/2013