Posebni postupci oporezivanja (putničke agencije, rabljena dobra i mali poduzetnici)

Slika vrsta dokumenta: 

Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
10/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Posebni postupak oporezivanja PDV-om putničkih agencija

Autor: 
Milivoj Friganović
mj/god: 
06/2013