Registriranje za potrebe PDV-a, PDV identifikacijski broj, ulazak i izlazak iz sustava